دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

می خوام فراموشت کنم
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

من رگ بـــــــارون و زدم
وقتی چشام بارونی شد
وقتی شلوغـــــــی دلت
درگیر بــــی قانونی شد
من رگ بـــــــارون و زدم
خبر نـــــــداری می دونم
می خوام فراموشت کنم
نمی تونم نمیتـــــــــــــونم