دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

انگار مزاحمت شدم
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

سرگرم هر چی بودی باش
انگار مزاحــــــــــمت شدم
ببخش اگه می خواستمت
ببخش که عاشقت شدم
عین خیــــــــــــالتم نبــود
وقتی غرور من شکــست