خسته‌ام من!
خسته از این زندگی!
خسته از این روزهای پُرملال!
بال می‌گیرد
کلاغ روحِ من،

تا کُنارِ دشتِ سبزِ بی‌بلال!