دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

چه حالی دارد
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
نمیدانی
چه حالی دارد
وقتی
نامت را جایی بسپاری
دلت را جایی
و سرت را جایی دیگر
و خودت در خیابان
با تنهایی ات راه بروی

حافظ ایمانے