مثل راهی که هرچه می‌روی
تمام نمی‌شود
مثل کتابی که هرچه می‌خوانی
دوست داشتن تو
بارانی‌ست
که هیچ‌وقت بند نمی‌آید

حافظ ایمانے