دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

همه سال مست
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
عاشق همه سال مست و رسوا باد

دیوانه و شوریده و شیدا باد

با هوشیاری غصه هر چیز خوری

چون مست شدی هرچه بادا باد