دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

:((
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــدا دلگیـــــــــــــــــــــــــــرم ازت

ای زنـــــــــــــــــــــــــــــدگی سیــــــــــــــــــــــــرم ازت