تو نگو که خیاله، محــاله

رفتنت واسه این دل تنها

یه ســواله

بی جــوابه

مث خـوابه

یه عـــذابه

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

خیلی دلم گرفته الان گریه