دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

هیچگاه نخواهی فهمید
ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
و تو هیچگاه نخواهی فهمید که شبها
آن زمان که به خواب میروی
من همچنان به تو و خوابهایت
فکر میکنم..
و تو هیچگاه نخواهی فهمید
 من تو را بیشتر از آنیکه فکر میکردی دوست دارم..