میخوام براش اس ام اس بزنم

تعهد به سند ازدواج نیست !
تعهد به رینگ انگشت دست چپ نیست !!
تعهد به ریلیشن فیسبوک نیست !!!
تعهد یه حسّیـــه تو قلب آدم