تو به اشک اجازه دادی توی چشم من بـــــشینه

تا غرورمـــــو شکستم گفتی عاشقـــی همینه

گفتـــی اما دل ندادی گفتـــــــی اما دل نبستی

گفتی عاشقت نبودم سـاده بودی که شکستی