ای کاش میفهمیدی

وقتی یه مرد برات گریه میکنه

یعنی از همه چیزش برات گذشته ...