دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کمی بخواب
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
کمی بخواب
و به عشق استراحت بده
تا من بتوانم چین های پیشانی‌ات را بشمارم
و راه گیسویت را باز کنم
آن‌قدر زیبایی‌ات را نگاه کنم
تا پلک‌هایت را باز کنی

حافظ ایمانے