دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

حال من
ساعت ٢:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
"مــــن" بـــه " تــــو" بستـــگــــی دارم ...
حــــال مــــن را از خـــــودت بپـــــرس !