دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

قبله
ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

قبله یعنی حلقه ی چشم مستت
ذریح اونه که دست بزنم به دستت
جای دخیل پامو ببند تو خونت
به جای مهر سرمو بزار رو شونت

 سرمو بزار رو شونت