امروز فاز ابی گرفتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

از این جایی که من هستم تمام شهر معلومه
کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه
به من بدبین نشو هرگز بگو چی بوده تقصیرم
به جز آرامش و حسی که از صدات میگیرم
بدبین شدی چرا باور نمیکنی
تنهایی منو کمتر نمیکنی
طوفان نشو منو یک قاصدک نکن
من عاشق توام یک لحظه شک نکن


از این جایی که من هستم تمام شهر معلومه
کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه
به من بدبین نشو هرگز بگو چی بوده تقصیرم
به جز آرامش و حسی که از صدات میگیرم
بدبین شدی چرا باور نمیکنی
تنهایی منو کمتر نمیکنی
طوفان نشو منو یک قاصدک نکن
من عاشق توام یک لحظه شک نکن

اگه دلتنگ باشی تو مثل بارون شروع میشم
که با هر قطره اشکت منم که زیر و رو میشم
همیشه ساده رنجیدی همیشه سخت بخشیدی
تو رو میبخشم این لحظه شاید بازم منو دیدی
بدبین شدی چرا باور نمیکنی
تنهایی منو کمتر نمیکنی
طوفان نشو منو یک قاصدک نکن
من عاشق توام یک لحظه شک نکن