دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

خیالت راحت
ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
خیالت راحــتـــــــــــــ…
دل شکسته ها نفرین هم بکننـــــــــــــــــد ،
گیرا نیـــــــــــــ ست…
نفــــــــــــــــرین ،
ته دل می خواهــــــــــد
دل شکسته هم که دیــــــــگر
ســـــــــر و ته نــــــــدارد…