دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

داغ بر دل نشسته
ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
داشــ ـتَـنم را

داغ مـے کنــ ـَم ... مــےنـــشانَم بر دلــَ ـت !

مَـ ـن ... همـ ـان داغ ِ بر دل نشسته ام !