یه بغضی تو گلــــــومه نه می شه گفت به هر کس
نه پاییــــن میره ـو نه نمی شــکنه همین بس
یه عمــــــرِ با مـــــــنِ تا که نفسهامــــــــــــــو بگیره
نشسته تو گلوم تاکه نفـــــــــــس دارم نمـــــــی ره

 

 

هــــــوا ابری که می شه دلـــــــم خیلی می گیره
بیا بارون خدا لبخنــــدُ از هیچکــــــس نگیـــــــره
چشــــام تا آسمونُ ابر به همراه خیــــــال می ره
نمی دونــــــم چـــرا با مــــــن دل ابرا مـــی گـیره
خدایـــا خدایــــا خدایـــا تو خلاصم کن از این دنــــــیا
اگر امشــــــــــب خوابم برد امیدی نیـست تا فـــــردا
تو می خندیُ خوشحالی یکی اونجا کنارش هست
تو رو با غم میبینه خدایـــا هیچ خیالــــــــش هست
خدایا من همونم که به جز تــــــــــــــو کی می دونه
یه شبهایی واسه خوابش خودش لالایی می خونه
یه شبهایی واسه خوابش خودش لالایی می خونهماهور