دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

زورم نمیرسه
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
می دونی بعضی روزا دیگه

نه خاطــــره

نه بـــــغض

نه اشـــــــک

هیچ کدوم دردی ازت دوا نمی کنه..

می شینی و زل می زنی یه گوشه

زانو هاتو بغـــــــــل می کنی

و با خودت میگی

دیگــــــــــــــه زورمـــــــــــــ نمی رســــــــــــه.....