اتمام عاقلی

این بار  من که خوانده ام رمز تو در ستاره ها

راز نهان من بگو با من تمام ماجرا

رویای صادقی در جان عاشقی

لیلای کاملی اتمام عاقلییییییییییییییییی

تا آستان کویت من پا نهاده بودم

دستم به حلقه در دل با تو داده بودم

دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدیییییییییییییییییییییییییگریه

/ 4 نظر / 3 بازدید
یه دوست

بگو اما راستش را بگو.........! آقا یا خانم دلتنگ خییییییییییییییییییییییییییییییلی باحالی! به خدا راست گفتما یه وقت فکر نکنی بهت ترحم کردم .[اضطراب][قلب]

الهام

هر شب با جون و دل گوشش میدم و باهاش میخونم واقعاااا محشره [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

ياس

واي چقدر غمگين[گریه]