:((

ای خـــــــــــــــــــــــــــــــدا دلگیـــــــــــــــــــــــــــرم ازت

ای زنـــــــــــــــــــــــــــــدگی سیــــــــــــــــــــــــرم ازت

/ 3 نظر / 3 بازدید
یاس

موافق نیستم با این حرفتون چون خدا همه بندهاشو دوس داره و هیچ وقت رهاشون نمیکنه...

سارا

خسته تر از دیروزم.. کاش میشد گوشه ای نوشت : خدایا خسته ام فردا بیدارم نکن..[ناراحت]