جملات تاریخی 8

 دوستی ساده ما , غیر معمولی شد
نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد
نمیدونم چی شد ,که وجودم لرزید
دل من این حس, از تو زودتر فهمید
تو که باشی پیشم ,دیگه چی کم دارم
چه دلیلی داره ,از تو دست بردارم
بین ما کی بیشتر ,عاشقه من یا تو
هر چی شد از حالا,همه چیزش با تو
دیگه دست من نیست,بستگی داره به تو
بستگی داره که تو, تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو ,تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی ,منو تنهانذاری
دست من نبود اگه ,اینجوری پیش اومد
میدونستم خوبی, ولی نه تا این حد
انگاری صدساله ,که تو رو میشناسم
واسه اینه انگار روی تو حساسم
من احساساتی به تو عادت کردم
هرجا باشم آخر به تو بر میگردم
دیگه دست من نیست,بستگی داره به تو
بستگی داره که تو, تا کجا دوسم داری
بستگی داره که تو ,تا چه روزی بتونی
عاشق من بمونی ,منو تنهانذاری
love u so much R.....h
----------------------------------------
من عاشق تو بودم تو نبودی هیچ روزی
/ 0 نظر / 2 بازدید