مناجات

قبله یعنی حلقه ی چشم مستت
ذریح اونه که دست بزنم به دستت
جای دخیل پامو ببند تو خونه‌ت
به جای مهر سرمو بزار رو شونه‌ت

/ 3 نظر / 3 بازدید
ياس

خيلي اين اهنگ قشنگه دوسش دارم[لبخند][گل]

ياس

قانون دنیا “تنهایی” من است و “تنهایی” من قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست….