تا اطلاع ثانوی

دوست دارم یک اطلاعیه پشت ام بچسبانم رویش بنویسم:

“تا اطلاع ثانوی ٰ؛ خسته ام”

همین

/ 2 نظر / 3 بازدید
ياس

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص …برایت فریاد تجویز کند