بیا تا

بیا تا لیلی و مجنون شویم افسانه اش با من
بیا با من به شهر عشق روکن خانه اش بامن
نگو دیوانه کو زنجیر گیسو را زهم واکن
دل دیوانه ی دیوانه ی دیوانه اش بامن
بیا تا سر به روی شانه ی هم راز دل گوییم
اگر مویت به رویت شد پریشان شانه اش بامن
نگو دیگر به من اندر دل آتش نمیسوزد
توگرمم کن به افسونت گرمی افسانه اش با من
چه بشکن بشکنی دارد فلک برحال سرمستان
چو پیمان بشکنی بشکستن پیمانه اش با من
در این دنیای وانفسای بی فردا
خدایا عاشقان را غم مده شکرانه اش با من  

/ 2 نظر / 3 بازدید
ياس

مگه ميشه عاشق باشي و غم نكشي فكر نكنم[ناراحت]

لیلا

اینم دیگه میدونی لیلی داشت خیلی قشنگ بود[چشمک]