ماجرای من و او

چون جاده به زخم رفتن آراست مرا
یک سینه تپش ، نفس نفس کاست مرا

این بود تمام ماجرای من و او
می خواستمش ولی نمی خواست مراایرج زبردست

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سونیا

خیلی انتخاب خوبی بود مرسی.

ستاره

این شعرو خیلی دوست دارم