تو لیلی نیستی

تو لیلی نیستی
من اما
مجنون حرف هات می شوم
دیوانه ی دست هات
مبهوت خنده هات

گل قشنگم!
شیرین نیستی
ولی من
صخره های شب را
آنقدر می تراشم
تا خورشیدم طلوع کند
و تو
در آغوشم بخندی...
/ 2 نظر / 3 بازدید
لیلا

قشنگه ... میدونی که چرا؟!

pegman

تو احساسی به من دادی که وصفش نقطه چین باشد نمی دونم چقدرخوبه اگر عشق این چنین باشد.