آدم ها ...

آدم ها..... فراموش نمیکنند..... فقط دیگر ساکت میشوند.... همین!!!

/ 4 نظر / 3 بازدید
عاشقانه های من وتو

[دست][گل]

خاطرات دلنشین ما

گاهی سکوت گویاتر از هزار ترانه هست...

ياس

همينطوره ولي چرا؟[سوال]

مریم

آره به خدا....انقدر که نمیخوادت دیگه... ساکت میشی... دلت میخواد خفه شی