گاهی

گاهی باید متنفر شد ..
به فکر انتقام بود ..
... نگذشت .. نبخشید ..
همیشه دوستت دارم کارساز نیست ...
گاهی باید فریاد زد ..

...... ناسزا گفت .. قهر کرد ..
گاهی باید همان باشی
که هیچ کس تاب تحملت را ندارد ...
که بتونی فقط در خیال خودت بمانی

 

/ 2 نظر / 3 بازدید

درمانده‌ام و پریشان، از بار سنگین گناهانی که به دوش می کشم........... گناهانی که خواسته و ناخواسته مرتکبشان شده‌ام و فراموش کرده‌ام که از گناهکارانم و شاید به قدری با گناهانم همنشین شده‌ام که فرقشان را از ثواب و درستکاری از یاد برده‌ام.......... و این لحظات، فرصتی است برای پاک شدن، برای بیدار شدن از غفلت......معبودا ....تورامی پرستم .....چراکه شایسته ی پرستشی......مرادریاب...... (پاییزفصل زیبا )

نمدونه !!!

گاهی باید چشم هایت را ببندی و بروی پشت یک سادگی محض و تنهایی خاص ... بگذار گاهی دنبالت بگردند ...