انگار مزاحمت شدم

سرگرم هر چی بودی باش
انگار مزاحــــــــــمت شدم
ببخش اگه می خواستمت
ببخش که عاشقت شدم
عین خیــــــــــــالتم نبــود
وقتی غرور من شکــست

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

همین که قرص ها خوب اند یعنی دلم قرص نیست همین که نمک ندارد این روزها یعنی نمکدان را شکسته ای که حالا نمکدان به دست گرفته اند و بر خستگی ام نمک می پاشند، تمام روزهایی که دلم گرم نیست و سرت گرم است "مهدیه لطیفی"