برای تــــــــــــــــــــــــــــو (گل عاشق)

بیا پرواز کنی کنار هم ، بیا پرواز کنیم تو بال هم

بیا باشیم مال هم ، بیا باشیم مال هم

اگه هم خونه می خوای من ، اگه دیوونه می خوای من

گل عاشق گل عاشق ، اگه گلخونه می خوای من

بیا باشیم مال هم ، بیا باشیم مال هم

کاش که چشمات مال بود ، تو سرت خیال من بود

مثل من که آرزومی ، آرزوت مثال من بود

کاش که دستامونو زنجیر می بستیم ما به هم

همه جا داد می زدیم که عاشقیم ، عاشق هم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید