مثل ماهی حوضمان

گاهی آنقدر دلم از زندگی سیر میشود

که میخواهم تا سقف آسمان پروازکنم

و رویش دراز بکشم آرام وآسوده


مثل ماهی حوضمان که چند روزیست

روی آبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ است

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
خاطرات دلنشین ما

[ناراحت]