شکست

 ای آفتاب ، که در شب تنهایی من دمیده ای از سرزمین من پای مکش!
ای عطر خیال انگیز باغهای بهشت ، که به دشت سوخته قلب من ، رونق جاوید بهاران را به ارمغان آورده ای ، لحظه ای درنگ کن !
من در دمیدن آفتاب ، در چهره گل و حلاوت امید ، روشنی تو را میبینم ، جلوه تو را می یابم و شیرینی تو را احساس می کنم .
بشکست دل من کسی صدایش نشنید  آری  دل مرد بی صدا می شکند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید