آدمهای عجیب

 آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا!
دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت
دلبستــن شـــان غریـــب است
و رفتــن شان آشنـــا...!

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
مریم

"اینجا" کجاست؟؟؟؟

ياس

فلاسفه درباره ی عشق خیلی حرفها زدند اما منطق هیچ کدامشان به پای منطق تو نرسید ، رفتی و گفتی : همینه که هست ! .