جملات تاریخی 4

این همه نقطه چین یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟
یعنی حرفی برای گفتن نداری؟؟؟
یعنی حرفای من کاملا درسته؟؟؟
یعنی اونهمه دوستت دارمها و عاشقتم دروغ بوده؟؟؟
نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
باور نمیکنم که چقدر زود خام حرفای تو شده باشم.خدای من نععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

پنجمین روز از اردیبهشت ماه نود

------------------------------------------------------------------------------

حالا من باور نمیکنمممممممممممممممممممممممممممممممممممم


/ 0 نظر / 2 بازدید