خوش به حال آسمان

خوش به حال آسمونی که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره ...

به کسی توجه نمی کنه ...

از کسی خجالت نمی کشه...


می باره و می باره

اینقدر می باره تا آبی شه ... ‌

آفتابی شه ...!!!

کاش...

کاش می شد مثل آسمون بود...

کاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی...

بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده.

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
الهام

سکوت و دیگر هیچ نمی گویم که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو

الهام

سکوت و دیگر هیچ نمی گویم که این بزرگترین اعتراض دل من است به تو سکوت را دوست دارم به خاطر ابهت بی پایانش

سارا

بــبــین بــــاز بــاران الک مـــی کند زمـیــن را چه زیــبا بـَزَک مـــی کند چـــه بــامــزه با تــرکه بیـــد و بــاد کــف پــای شــب را فلـک مـی کند[گل]

ياس

بودنم را هیچ کس باور نداشت هیچکس کاری به کار من نداشت بنویسید بعد مرگم روی سنگ با خطوطی نرم زیبا و قشنگ آنکه خوابیده در این گور سرد بودنش را هیچ کس باور نکرد