می خوام فراموشت کنم

من رگ بـــــــارون و زدم
وقتی چشام بارونی شد
وقتی شلوغـــــــی دلت
درگیر بــــی قانونی شد
من رگ بـــــــارون و زدم
خبر نـــــــداری می دونم
می خوام فراموشت کنم
نمی تونم نمیتـــــــــــــونم

/ 1 نظر / 3 بازدید
یاس

[گل][گل][ناراحت]