گریه

گریه بی سبب نیست

کار یه شب دو شب نیست

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
خاطرات دلنشین ما

می دونستی اشک از لبخند با ارزش تره؟چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خوای از دستش بدی.[گل]

عاشقانه های من وتو

می دونستی اشک گاهی از لبخند با ارزش تره؟چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که نمی خواهی از دستش بدی...[گل]