آینده

ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻌﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺭﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﻫﻤﻘﺪﻡ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ....

/ 2 نظر / 26 بازدید
حسین

سلام یادمان باشد تنها کسی که ما را برای خودمان دوست دارد خداوند است. خوشحال می شم بهم سر بزنید (البته اگه اومدین نظر یادتون نره) موفق باشین