شباهنگام

در آن نوبت کی بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
                       گرم یادآوری یا نه

                                              من از یادت نمی کاهم

                                                                             ترا من چشم در راهم                                                                                                                   شباهنگام

/ 0 نظر / 3 بازدید