همدم


من چه بودم شعله ی درد
قصه ی خاکستر سرد
زخمی دنیای نامرد
قصه ی چشم انتظاری
با من ویرانه از درد
دست تو اما چه ها کرد
ای که با معنای دیگر
عشق را آموزگاری

/ 2 نظر / 5 بازدید
خاطرات دلنشین ما

ای که با معنای دیگر عشق را آموزگاری...[گل]

ياس

اگر فکر می کنی کس دیگری هم وجود دارد که می تواند زندگی تو را متحول کند در آیینه نگاه کن.