پروانه من - فریدون فروغی

خواهم تو شوی
محبوبِ دلم
چون نرگسِ مست
دیوانه ی من
رویت رخِ من
سویت رهِ من
هستی تو بهشت
کاشانه ی من
پروانه ی من! پروانه ی من!
بی تو چه کنم
مستانه ی من
آوای تو شد هم نغمه ی من
ای لاله ی من
بردی دلِ من
پروانه ی من! پروانه ی من!
بی تو چه کنم مستانه ی من
آوای تو شد هم نعمه ی من
ای لاله ی من
بردی دلِ من

 

چه صدایی داره لامصب ناراحت

/ 0 نظر / 4 بازدید