برایم دعا کن

برایم دعا کن! . . .
اجابتش مهم نیست نیاز من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشقانه های من وتو

خداوندا رفیقم را تو یاری کن/پناهش باش و در حقش تو کاری کن/الهی هر چه می خواهد نصیبش کن/خدایا بر لبش لبخند جاری کن...