جملات تاریخی 7

روزبه خودمم فکرنمیکردم اینطور بهت عادت کنم.الانم اشکام دارن میریزن پایین و من دیگه هیچ راهی سراغ ندارم که مامان و پیمان بهم بگن چت شده یا نع.
چون همیطور بی اختیار اشکام روون هستن و پیمان از دیروز بهم میگه تو یه چیزیت شده.چرا نمیگی؟؟
دیشبم که کارم به بیمارستان و سرم کشید چون فشارم خیلی پایین بود.

یازدهم اردیبهشت نود

-------------------------------------------------------------------------------------

اینجا بهم گفتی عادت کردی من خر نگرفتم ببخشید گریه

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

:"> ughlj s,hg? علامت تعجب!