گم شدن در خاطراتت..

باز باران بی ترانه..

گریه هایم عاشقانه..

میخورد بر سقف قلبم..

یاد ایام تو داشتن..

میزند سیلی به صورت..

باورت شاید نباشد..

مرده است قلبم ز دستت..

فکر انکه با تو بودم..

با تو بودم شاد بودم..

توی دشت ان نگاهت..

گم شدن در خاطراتت..  

/ 0 نظر / 3 بازدید