/ 2 نظر / 3 بازدید
انسان

بعــد از هر بحــث و بگو مگویی، اونی کـه اول مَعذرت خواهی‌ کنه، شُجـــاع تریـنه... اونی کـه اول می‌بخشه، قوی ترینه... و .... اونی کـه زودتر فراموش میـکنه، خوشبـــخت تریـنه...!!!

ياس

به قول دوستمون كاش ما هم اول ببخشيم و زود فراموش كنيم كاش[ناراحت]