سیگار

گفت: اینقدر سیگار نکش میمیری
گفتم: اگه نکشم میمیرم
گفت: اگه بکشی با درد میمیری
گفتم: اگه نکشم از درد میمیرم
گفت: هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره...
گفتم: هوای صاف جلوی مرگو میگیره؟

یه کم نگاهم کرد و گفت : بکــــــش …!!!    

/ 1 نظر / 14 بازدید
hasti

سلام خیلی لایک.... مسی