برای تـــــــــــــــــــــــــــو

احساس را در سینه جاری می کند عشق


پائیز دلها را بهاری می کند عشــــــــــــــــــق

وقتی برایت دســـــت همراهی تکان دهــــــد بیگانـــــــــه ات با هرچه داری می کند عشق    

/ 2 نظر / 3 بازدید