جملات تاریخی 16

اولا خیلی خوشحالم که تو هم برای خودت وب درست کردی.
دوما اون جمله توی فیسمو برای تو ننوشتم.اینقدر اون لحظه از دست ××××××××××××× که اینو نوشتم.
بعدشم چرا اسمتو گداشتی کثاففففففففففت.چون بهت میگم.؟؟اگه بخاطر اینه که خوب کاب کردب.عاشقتم کثافتتتتتتتتت

=========================================

آره منم همون کثافتتتتتت تو یادت می آد منو؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟!؟!؟!!؟!!!؟؟!؟!!؟

/ 0 نظر / 2 بازدید